โปรโมชั่นเรียนนวด

โปรโมชั่นเรียนนวดสุดคุ้ม

Package 1 เลือกเรียนหนึ่งหลักสูตรแถมฟรีอีกหนึ่งหลักสูตร ราคา 5,500 บาท พร้อมใบประกาศรับรองทั้งตัวหลักและตัวแถม
Package 2 เลือกเรียนสองหลักสูตรแถมฟรีอีกสองหลักสูตรราคา 8,500 บาท พร้อมใบประกาศรับรองทั้งตัวหลักและตัวแถม
Package 3 เลือกเรียนสามหลักสูตรแถมฟรีอีกสามหลักสูตรราคา 10,900 บาท พร้อมใบประกาศรับรองทั้งตัวหลักและตัวแถม

โปรโมชั่นเรียนนวดไทย
สอบถามรายละเอียด