รีวิวและบรรยากาศการเรียนการสอน

รีวิวบางส่วนจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากางสถาบันของเราค่ะ มีทั้งไปทำงานและไปเปิดกิจการที่ต่างประเทศ การเรียนการสอนก็ยังเน้นการให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคนนะค่ะ

รีวิวจากนักเรียนนวดแผนไทยรีวิวเรียนนวดแผนไทยภาพถ่ายนักเรียนของห้องนวดแผนไทยประจำสัปดาห์

นักเรียนจากสถาบันเรียนนวดบรรยากาศการเรียนนวดไทยบรรยากาศการเรียนการสอนให้ห้องสปาเพื่อความงาม สอนให้แบบตัวต่อตัวไม่จำกัดชั่วโมงเรียน อัดแน่นทุกเทคนิคให้ผู้เรียนไม่มีกั๊กความรู้

บรรยากาศการเรียนนวดสปาสอนนวดแบบตัวต่อตัว

สอบถามรายละเอียด